Mum Batik - İKAT

"DOKUMA "

Bir deneysel yaratıcılık yöntemi ve bir sanatsal ifade aracı olarak;

Dokuma, gelenekle, toplumsal yaşamın gelişim süreciyle, teknolojinin gelişimi ile bağları güçlü bir üretimdir. Bu nedenle; yaygın anlayışla dokuma, bir geleneksel üretimdir, bir üretim yönteminin adı ya da kumaş meydana getirme yöntemlerinden birisidir. İnsanlığın en eski üretim yöntemlerinden birisi olduğunu söylemekte yanlış olmaz. Geleneksel bir üretim olduğu kadar, bugün en gelişmiş teknolojik üretimlerin içinde yer aldığı gibi, Anadolu'da Çayönü kazılarında dünyanın bilinen en eski dokuma kalıntısının bulunduğu bilgisi ile büyük bir kültürel birikimi ifade eder.

Ancak; güzel sanatlar eğitiminde, daha açık bir deyişle, Tekstil Sanatları -tasarımı eğitiminde ise konuya tüm bu tanımların ötesinde bir anlayışla yaklaşılmalıdır.

Bu nedenle; Dokuma tasarım derslerimizde bakış açımız, temel yaklaşımımız şudur: dokuma bir yaratma eyleminin adıdır. Dokuma teknikleri, bir yaratma sürecinin görselleştirme aracıdır. Genel olarak dokuma, lifleri ya da teknikleriyle estetik nesnelerin üretilmesinde kullanılan bir yapısal üretimin dilidir.

Bu bakış açısıyla, dokuma tasarım derslerinde dokuma eyleminin tanımı, tasarım ilkeleri, tasarım ögeleri, dokuma eyleminin yapısal analizi, dokuma malzemeleri, dokuma tasarımında yaratma süreci,estetik elemanlar, dokuma tasarımında görsellik elemanları, dokuma değişkenleri, kumaş yapıları ele alınır.

Adaylar, düşünsel bir yoğunlukla ele alacakları bir konuyu saptarlar; bu konu üzerinde bireysel ve gurup analizleri yapılır; eskizler, çizimler, renkli desenler, yüzeysel ve hacimli çizimler, özgün bir kaynak oluşturup kavram yaratılarak, tasarımcının özgün bir kimliği yakalaması sağlanır. Bireysel ifade elemanları ve tekniklerle taslak proje oluşturulur. Özgün malzeme arayışı ve teknik çözümleme, estetik çözümlerle, yapısal analiz tamamlanır. Prototip üretilir. Daha sonra prototip geliştirme ve ön üretimden deneysel koleksiyon çalışması ve özgün sunum dosyası ile tasarım dosyası tamamlanır.

Bu çalışmalar, bireysel yaratma sürecinin tasarımcı adayı tarafından tanınması saptanması, kendini keşfetmesi demektir.

Bir sanatsal ifade aracı olarak dokuma, bir estetik yaratıcılık dili olarak dokuma ele alınmakta, dokuma eylemine yeniyi arama, bulma, tasarlama ve üretmenin özgün yaratıcılık süreci olarak, estetik duyarlılıkla bir bakış olarak ele alınmaktadır.

Daha açık bir ifadeyle Güzel sanatlar fakültelerindeki dokuma tasarım disiplini, bir kumaş meydana getirme üretim ve tekniklerini öğretmenin çok ötesinde bir amaçla örgütlenmiştir. Estetik ve görsel yanı öne çıkarılmış tekstil nesneleri tasarlamak ve görünür kılmayı hedefler. Bunun anlamı estetik yaratıcılık, yenilik, özgünlük demektir.

 

 

ikat

1987

ikat

1986

ikat

1986

ikat

1986

ikat

1999

ikat

2009

ikat

2007

ikat

2008

ikat

2010

ikat

2011

 

 

Günay Atalayer

#

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

T. 0216 326 26 67/180

F. 0216 339 18 83

gatalayer@marmara.edu.tr